OPUBLIKUJ SWÓJ ARTYKUŁInformacja dla Autora


Oferujemy dla Autora opublikowanie artykułu naukowego w naszym Czasopiśmie Ekonomia i Zarządzanie w formie druku, elektronicznej oraz w systemie OPEN ACCESS (bezpłatny dostęp do artykułu dla Czytelników).

Artykuł zgłoszony do opublikowania powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma. Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub angielskim, a w przypadku artykułów naukowych mieć charakter naukowy.

Wszystkie artykuły są recenzowane naukowo i pod względem wydawniczym.

Artykuł (Ms Word Document) powinien zostać wysłany do Redakcji czasopisma wraz z formularzem "Zgłoszenie artykułu", który znajduje się poniżej.

Prosimy o załączenie i wypełnienie poniższych informacji w wiadomości email. Dane formularza można także skopiować do wiadomości email.

Autor zgłaszający artykuł do opublikowania opłaca minimalną część kosztów wydawniczych oraz recenzji artykułu.

Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:

- 200 zł brutto do 0,70 ark. wydawniczych,

- 480 zł brutto od 0,71 do 1,00 ark. wydawniczego.Zgłoszenie artykułu (formularz)

Formularz oraz artykuł prosimy przesłać do Redakcji Czasopisma na adres email: biuro@wydawnictwoivg.pl

1. Dane osobowe Autora

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

Imię i nazwisko:

Email:

Telefon:

Nazwa katedry:

Nazwa wydziału:

Nazwa uczelni:

Adres uczelni:


2. Informacja o artykule

Informacja o współautorze:

Tytuł artykułu:

Artykuł był prezentowany w innej formie: tak lub nie


3. Dane do Faktury VAT

Nazwa odbiorcy:

Adres odbiorcy:

NIP: